Step 1 of 20

Bil Trinn 3 Trinnvurdering


Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 3, før eller etter at sikkerhetskurs på øvingsbane er gjennomført.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.


Du vil nå få noen spørsmål knyttet til kravene i læreplanen.


Om du vil lese mer i læreplanen, så kan du gjøre det HER